Les nostres Tutories són un acompanyament personalitzat als alumnes en la seva tasca com a estudiants. Durant aquestes sessions realitzem un seguiment de cada un d’ells per tal d’aportar-los les eines necessàries per afrontar amb èxit els seus estudis.

Alguns dels aspectes que treballem a les Tutories són la revisió de l’agenda de l’alumne, la resolució de dubtes, l’elaboració d’exercicis amb els que els estudiants tenen especial dificultat i la preparació de treballs o exàmens. Tot això alhora que posem en pràctica i els ensenyem aspectes de gran utilitat per a ells, com ara tècniques d’estudi i planificació i organització de la feina.

Per donar un bon servei i poder dedicar a cada alumne el temps necessari, aquestes classes es realitzen en grups molt reduïts.