A primària, els alumnes aprenen, entre d’altres coses, a llegir i a escriure. Llegir bé i entendre el que llegeixen és fonamental, però també ho és entendre i raonar el que se’ls explica i el que llegeixen, i expressar-se correctament. Tot això els servirà tant durant els estudis com al llarg de la seva vida.

A primària també s’hi aprenen els números i operacions com la suma, la resta, la multiplicació i la divisió, amb números d’una o més xifres. Novament, aquestes són les bases que els han de servir pel futur i és molt important assolir-les plenament.

Per això, a Educa’t oferim:

  • Classes de Comprensió Lectora, on els alumnes han de llegir un petit text o veure un petit vídeo que després han de treballar. D’aquesta manera milloren la lectura i l’escriptura mentre aprenen a escoltar / llegir i comprendre, a estructurar les idees, a ordenar-les i a expressar-les correctament.
  • Classes de Matemàtiques, on els alumnes consoliden el que han après a l’escola i milloren el raonament matemàtic tan necessari per resoldre els problemes.

Si no és ben bé això el que busqueu, feu un cop d’ull a les nostres tutories per a alumnes de primària.