Les nostres Classes de Repàs per a alumnes de Primària, ESO i Batxillerat són centrades en treballar assignatures concretes per assimilar aquells aspectes que no s’han acabat d’entendre a classe i ampliar-los. El seu objectiu és ajudar a assimilar, consolidar i aprofundir els coneixements que l’alumne va adquirint a l’escola o a l’institut.

Són classes en grups reduïts, pensades per treballar molt i aprofitar bé el temps, i on tots els alumnes treballen la mateixa assignatura del mateix curs (per exemple matemàtiques de 1er d’ESO).